Individuele adem- en ontspanningstherapie

 

Klachten
Adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Jan van Dixhoorn wordt toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen: spanningsgerelateerde problemen, klachten zonder somatische oorzaak, spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak, psychische problemen en functionele problemen van houding/adem/stem/beweging.

Wat er onder deze categoriën valt, vindt u terug op de website van Jan van Dixhoorn (http://www.methodevandixhoorn.com).

Veel voorkomende klachten die ik behandel in de praktijk zijn:

  • acute en chronische hyperventilatie; het nieuwe woord is dysfunctioneel ademen
  • angst- paniekklachten
  • pijnklachten zonder duidelijke oorzaak
  • hoofdpijn klachten
  • klachten van het ademen (in rust of tijdens inspanning)
  • SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

Alle klachten die veroorzaakt worden door een verhoogde lichaamsspanning, of mede hierdoor worden veroorzaakt, zijn mogelijk herstelbaar door adem- en ontspanningstherapie. Ook kan het zijn dat er somatische klachten zijn die reageren op ontspanningstherapie, zodat er meer duidelijk wordt wat er precies aan de hand is.

  • Inhoud behandelreeks Adem- en ontspanningstherapie

De behandelingen duren 25-30 of 50-60 minuten. Voordat de behandeling begint, vindt er een vraaggesprek en onderzoek plaats. Hierin wordt ingegaan op de aard van de klacht, het verloop, de beperkingen hiervan in het dagelijks leven en de medische aard. Ook wordt er aandacht besteed aan eventuele andere aandoeningen en andere behandelaars (denk aan arts of psycholoog). Na de intake wordt gekeken of er een indicatie is voor adem- en ontspanningstherapie en worden doelen gesteld.

Er kan worden gekozen om een proefbehandeling te doen. Dit houdt in dat er 4 behandelingen plaatsvinden te kijken of de klachten reageren op adem- en ontspanningstherapie. Na deze 4 behandelingen wordt geëvalueerd of door zal worden gegaan met de behandeling.

Ik kan gebruik maken van oefeningen in stand, zit of lig. Er zijn actieve en passieve oefeningen. Ook kan ik gebruik maken van instructies (spreken) of handgrepen. Bij de handgrepen kunnen de handen van mij of van de patient liggen op het lichaam om de nadruk te leggen op een lichaamsdeel, of de ademhaling of ontspanning sturen door de handen te bewegen.

Het doel van de behandelingen is meer mogelijkheden te creeren om lichaamssignalen te leren begrijpen en hier meer adequaat op te kunnen reageren. Vaak resulteert dit in klachtenvermindering.

Sinds 1 januari 2006 is het niet meer nodig om voor fysiotherapie een verwijzing van de huisarts te krijgen. Dit betekent dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken voor behandeling. Controleer wel van tevoren hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt. Sinds  1 januari 2008 is er veel verandert in de vergoedingen van fysiotherapie. Houdt dus goed in de gaten hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en hoeveel er u in het kalenderjaar heeft gehad.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.methodevandixhoorn.com en op www.ademtherapie-aos.org.

Gouden combinatie
De combinatie tussen AOT en fysiotherapie is een ‘gouden combinatie’. Zeker voor mensen die kortademigheid of klachten ervaren tijdens inspanning kan het fijn zijn om naast de longfysiotherapie ook wat oefeningen te leren over hoe je de ademhaling kan reguleren. Zo kan naast het aanleren van een goed inspanningsniveau ook ademoefeningen gedaan worden om het functionele ademen tijdens inspanning aan te leren.

Als u vragen heeft over de behandeling kunt u altijd contact opnemen met de praktijk, voordat u een afspraak maakt.