• Blogs:
 • In verband met privacy en herleidbaarheid zijn een aantal essentiële cliëntkarakteristieken gewijzigd of verwijderd dan wel fictionele elementen toegevoegd. 
 • Er is een passende afbeelding bij het verhaal gezocht, dit is geen afbeelding van de betreffende patiënt.
 • De blogs zijn geschreven naar aanleiding van mijn ervaring; om herleidbaarheid te voorkomen is mijn ervaring soms anders beschreven dan in werkelijkheid gebeurd is. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de reacties die mijn blogs veroorzaken, bijvoorbeeld over de juistheid van mijn handelen. 
 • De blogs mogen niet zonder toestemming van de auteur worden overgenomen, worden gepubliceerd of worden gebruikt voor eigen doeleinden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. 
 • De namen van de patienten zijn fictief. De werkelijke naam van de patient waarop de blog is gebaseerd is bekend bij de auteur. Overeenkomsten met andere patienten berusten op toeval. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde blogs. 
 • Daar waar mogelijk heb ik betrokkenen om toestemming gevraagd. Indien de persoon niet meer onder behandeling is alles in het werk gesteld om deze persoon toestemming voor publicatie te vragen. Het komt helaas voor dat mogelijke betrokkenen niet meer bereikbaar zijn, ondanks alle pogingen daartoe. 
 • De blogs zijn geschreven met respect voor de patiënt en diens naasten. De privacy van de patiënt staat voorop. Indien de blogs worden gedeeld via andere kanalen, wordt het op prijs gesteld dit respectvol wordt gedaan. De patiënten die toestemming hebben gegeven voor de blogs, hopen dat mensen zich hierin herkennen en zich geïnspireerd voelen. 
 • Intellectueel eigendom:
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Forces of Nature, waaronder Adem- en Ontspanningstherapie Carlien Buurman valt.
 • Forces of Nature accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.
 • Forces of Nature acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of Forces of Nature via deze website, acht Forces of Nature zich niet aansprakelijk.
 • Adem- en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn:
 • De nieuwsbrieven van deze website worden verzonden via Sendinblue. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Sendinblue. Forces of Nature is niet aansprakelijk voor het beheer van uw gegevens bij Sendinblue.
 • Antwoorden en aanmeldingen die via e-mail, via een webformulier of via telefoon worden ingediend, probeer ik zo snel mogelijk te beantwoorden.
 • Voor online Adem- en ontspanningstherapie maakt Forces of Nature gebruik van WeSeeDo. WeSeeDo voldoet aan de eisen rondom online zorgverlening via beeldbellen. Forces of Nature is niet aansprakelijk voor het beheer van uw gegevens bij WeSeeDo. Forces of Nature is niet aansprakelijk voor problemen bij het beeldbellen via de verbinding van WeSeeDo, er is hier dan sprake van overmacht.
 • Praktijk Methode Van Dixhoorn: er is sprake van een klachtenprocedure via het Wkkgz. Dit is geregeld via het register voor adem- en ontspanningstherapeuten Methode Van Dixhoorn. Heb je een klacht, neem dan contact op met de therapeut voor meer informatie.